Digital Excellence…

”Det digitale økosystem udvikler sig konstant. Jeg hjælper virksomheder med at udvikle og optimere den digitale forretning & brugerrejse.”

Selvom du har de rigtige værktøjer og store mængder data er der ingen garanti for at du er blandt vinderne i det digitale kapløb. Det handler i høj grad om digital modenhed og evnen til proaktivt at agere og navigere i de ændringer udviklingen medfører. Ændringerne er mange i det digitale økosystem, hvor både teknologiske udfordringer og muligheder løbende opstår – udover det sætter ændret adfærd hos (for)brugerne nye standarder for hvordan du bør agere

I min verden er digital modenhed en af grundstenene til at vækste forretningen i det lange løb og derved opnå digital excellence. Har du ikke en vision og en plan for dette kan det blive et langt sejt træk. Du kan ikke forvente at du kan købe dig til det, da det langt fra er en standard-vare. Digital modenhed berører flere niveauer såsom mennesker, processer, tooling/infrastruktur samt din evne til at gå fra et reaktivt reaktionsmønster mod et mere proaktivt. Det også fundamentet for digital excellence

På bloggen kan du finde min tanker og refleksioner samt tips og tricks. Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at tage fat i mig.

Alm Brand
DFDS Logo
GN Store Nord

Seneste indlæg: