Solrød Stilladser Case

Solrød Stilladser ønsker at positionere sig online som en ambitiøs leverandør af stilladsløsninger. Det primære formål for den digitale tilstedeværelse er at udbrede kendskabet til virksomheden samt indhente flere leads.

Hvad er opnået:

Et løft på 50% i trafik for 2022 sammenlignet med 2021.

  • Organisk trafik: 109,81%
  • Google Ads: 16%

Herudover kan vi også observere en stigende trend i kontakt events generet gennem hjemmesiden.

Solrød Stilladser tilbyder blandet andet: